Welcome / Croeso 

At Powys County Council we webcast a range of our  meetings to improve openness, understanding and accountability of local decision making.

You can view upcoming and most recent webcasts on the right or go to our webcast library to view older webcasts, which are available for six months following the date of the meeting.

Check out extra features that may be available when watching, such as slides, resources and speaker profiles.  In an archived webcast, use the links in the timeline to jump to a specific agenda item or speaker.  You can find out more about other council meetings and democracy in Powys on powys.gov.uk

See the help section for information on what technology you need to watch and troubleshooting technical problems.


Yng Nghyngor Sir Powys, rydym yn gweddarlledu ystod o’n cyfarfodydd i wella natur agored, dealltwriaeth ac atebolrwydd wrth wneud penderfyniadau’n lleol.

Gallwch edrych ar weddarllediadau sydd ar y gweill a’r gweddarllediadau mwyaf diweddar  ar y dde neu fynd i’n llyfrgell o weddarllediadau i weld rhai hŷn, sydd ar gael am chwe mis yn dilyn dyddiad y cyfarfod.

Edrychwch ar y nodweddion ychwanegol a all fod ar gael wrth wylio, megis sleidiau, adnoddau a phroffiliau siaradwyr. Yn y gweddarllediadau sydd wedi’u harchifo, defnyddiwch y dolenni ar y llinell amser i newid i eitem neu siaradwr penodol ar yr agenda. Gallwch ddod i wybod rhagor am gyfarfodydd eraill y cyngor a democratiaeth ym Mhowys ar powys.gov.uk

Edrychwch ar yr adran help am wybodaeth ar ba dechnoleg sydd angen i chi ei wylio a datrys problemau technegol.

Webcast overview / Trosolwg gweddarllediadau 

Coming soon

Cabinet

Tue, 18th Dec 2018 - 10:30 am

Cabinet
18/12/2018 10.30 am
Council Chamber - County Hall, Llandrindod Wells, Powys

Recent Webcasts

Cabinet

Wed, 28th Nov 2018 - 10:30 am

Cabinet
28/11/2018 10.30 am
Council Chamber - County Hall, Llandrindod Wells, Powys

Subscribe to be notified of future webcasts that matter to you